Memòria d’activitats

20 10
Edició 52

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

52 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA

20 10
Edició 51

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

51 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA

20 10
Edició 50

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2017

50 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA

20 10
Edició 49

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2016

49 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA

20 10
Edició 48

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2015

48 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA