Principals línies estratègiques d’actuació

Aconseguir fons del sector privat per a poder invertir en el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

Donar suport a les activitats que realitzen les associacions i entitats culturals del sector en el marc de l’esdeveniment.

Servir de punt de trobada per al sector cinematogràfic català, espanyol i internacional.

Crear un fons artístic i documental de la Fundació amb el material adquirit per a desenvolupar el seu objecte.

Recolzar les iniciatives experimentals o d’especial interès sectorial que contribueixin al desenvolupament de l’objecte fundacional.

Dissenyar altres formats promocionals de la cinematografia que nodreixin de fons el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

Organitzar activitats formatives en matèria de cinema, tant a nivell de formació especial com de formació acadèmica i de postgrau.