La Fundació

MISSIÓ

La Fundació té la voluntat de servir a l’interès general i es crea en base a la importància social i el paper que el cinema té a la societat catalana i és el seu objecte principal difondre, potenciar i afavorir aquest art a Catalunya mitjançant el disseny anual del festival de cinema denominat “SITGES, Festival Internacional de Cinema de Catalunya”.

FINS O FINALITATS

  1. Aconseguir fons del sector privat per a poder invertir en el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
  2. Donar suport a les activitats que realitzen les associacions i entitats culturals del sector en el marc de l’esdeveniment.
  3. Servir de punt de trobada per al sector cinematogràfic català, espanyol i internacional.
  4. Crear un fons artístic i documental de la Fundació amb el material adquirit per a desenvolupar el seu objecte.
  5. Recolzar les iniciatives experimentals o d’especial interès sectorial que contribueixin al desenvolupament de l’objecte fundacional.
  6. Dissenyar altres formats promocionals de la cinematografia que nodreixin de fons el seu objecte principal, el SITGES Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
  7. Organitzar activitats formatives en matèria de cinema, tant a nivell de formació especial com de formació acadèmica i de postgrau.

COL·LECTIU DE PERSONES BENEFICIÀRIES ATESES

És beneficiari de la Fundació, tot el sector cinematogràfic català. Les regles per establir els beneficiaris de l’activitat entre les persones o entitats que pertanyin a aquest col·lectiu seran establertes pel Patronat de la Fundació, d’acord amb criteris d’objectivitat i no discriminatoris.

PATRONAT

PRESIDENTA
Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges

VICEPRESIDENT
Miquel Curanta | Director General de l’Institut Català de les Empreses Culturals

AJUNTAMENT DE SITGES
Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges
Xavier Salmerón | Regidor de Cultura
Luismi Garcia | Regidor de l’oposició
Rosa Tubau | Regidora de l’oposició

ICEC (INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS) – GENERALITAT DE CATALUNYA
Miquel Curanta | Director General de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Mònica Arús | Gerent de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Francisco Vargas | Director de l’Àrea Audiovisual de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Maria Basora | Directora de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals
Esteve Riambau | Director de la Filmoteca de Catalunya

ICAA (INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES)
Tito Rodríguez | Director de Políticas de Marketing

FUNDACIÓ SGAE (SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS)
Lluís Arcarazo | Membre de la Junta Directiva de la SGAE

CCMA (CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS)
Núria Llorach | Consellera de la CCMA

COL·LEGI DE DIRECTORS DE CATALUNYA
Santiago Lapeira | President

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A
Miguel Ferreres | Director Gerent de l’Hotel Melià Sitges

GREMI D’HOSTALERIA DE SITGES
Oskar Stöber | President

ACCEC (ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS I ESCRIPTORS CINEMATOGRÀFICS)
Toni Junyent | Segon vocal

PAC (PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA) 
Mamen Boué | Delegada de Productors Audiovisuals de Catalunya

ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
Isona Passola | Presidenta de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes

SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA CASINO PRADO SUBURENSE
Carles García | Membre de la Junta Directiva

SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO
Silvia Peñas | Membre de la Junta Directiva

PROA (PRODUCTORS AUDIOVISUALS FEDERATS)
Montserrat Bou | Directora General

COMITÉ EXECUTIU

PRESIDENT
Miquel Curanta | Director de l’Institut Català de les Empreses Culturals

VICE-PRESIDENTA
Aurora Carbonell | Alcaldessa de Sitges

VOCALS
Mònica Arús | Institut Català de les Empreses Culturals
Francisco Vargas | Institut Català de les Empreses Culturals
Xavier Salmeron | Ajuntament de Sitges
El/la Director/a General de la Fundació
El/la Director/a Artístic/a del Festival

SECRETARI/A
El/la Secretari/a del Patronat